Kamerabevakning


Brf Flaggskeppet har installerat kamerabevakning för att förebygga och beivra inbrott och skadegörelse. Föreningen följer kraven enligt Kamerabevakningslagen.

Inspelningar lagras 1-2 veckor och kontrolleras endast vid misstankar om inbrott, inbrottsförsök eller skadegörelse. Ljudinspelning förekommer inte. Föreningens medlemmar informeras via mailutskick när inspelningarna kontrolleras.
Innehåll överlämnas vid behov till polisen och försäkringsbolag.

Vid misstanke att föreningen bryter mot lagstiftningen kan registrerade klaga hos Datainspektionen.

Kontakta styrelsen om ni har frågor.