Styrelsen

Ordförande
Pia Alhäll

Ledamot
Marij Ax
Bella Kastbeck
Astor Erkenstam
Malin Samevall

Suppleant
Kristina Flodin
Alice Melin